Annan nyttjanderätt

Delta Advokatbyrå har även gedigen kompetens avseende tomträtt, arrenderätt, servitut och ledningsrätt.