Fastighetsrätt

Delta Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av juridisk rådgivning i samband med överlåtelser av
fastigheter och bostadsrätter.

Delta Advokatbyrå biträder privatpersoner, föreningar och företag med kvalificerad rådgivning
avseende bl a
– upprättande och analys av överlåtelsehandlingar
– tvister
– felansvar
– mäklaransvar
– nyttjanderätt
– övriga överlåtelserelaterade frågor

Delta Advokatbyrå företräder såväl säljare som köpare vid överlåtelser och ombildningar av fastigheter till bostadsrättsfastigheter.