Föreningsrätt

Bostadsrättsföreningar utgör en särskild form av ekonomiska föreningar, där vi kan bistå i alla föreningsrättsliga frågor, både för föreningen och enskilda medlemmar. Det kan gälla frågor om
– medlemskap
– uteslutning
– förverkande
– förfarande på stämmor och inom styrelsen
– likabehandlingsprincipen
– klander av föreningsstämmor
– stadgefrågor mm.

Vi kan som ordförande leda föreningsstämmor och i övrigt delta på föreningsstämmor. Vi åtar oss vidare uppdrag som särskild granskare enligt 8 kap 17 § lagen om ekonomiska föreningar.

Liknande föreningsrättsliga frågor kan även uppkomma i ekonomiska föreningar och ideella föreningar där vi kan lämna motsvarande biträde.