Rättsområden


Övrig specialkompetens

Inom byrån finns även specialkompetens avseende arrende, tomträtt, expropriation och fastighetsbildning.